ČAJOVNA
Bude pro vás připravena čajovna, kde si můžete popovídat s přáteli, dát si dobrý čaj či jakoukoli dobrotou se zaplácnout. Ceny více než lidové.

KAPLE
Po celou dobu bude k dispozici prostor kaple, kde se můžete ztišit, modlit se, být v Boží přítomnosti. Jelikož je letošním tématem evangelizace, bude zde také umístěna nádoba, kam bude možné vhazovat kartičky se jmény vašich přátel nebo známých, kteří ještě nepoznali Krista nebo na něj zapomněli, jako výraz toho, že vám na nich záleží a chcete se za ně modlit. Tato nádoba pak bude při společné liturgii přinesena k oltáři...