DRUHÝ ODPOLEDNÍ BLOK (14.00 - 16.00)

Druhý blok odpoledne nabídne další semináře, ale i workshopy, sporty a duchovní program.

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

1) PARTNERSKÁ LÁSKA JAKO SVĚDECTVÍ - manželé Imlaufovi
Jak prožít období chození co nejlépe? Není předmanželská intimní zdrženlivost dnes už přežitek?
Může nějak prospět vaší lásce? Může prospět vašemu budoucímu manželství? Může být dokonce i opravdovým svědectvím lidem, kteří jsou kolem vás? 

Hana a Petr Imlaufovi - Hanka pracuje v Křesťanské pedagogicko psychologické poradně, Petr je auditor kvality. V manželství žijí 26 let, mají 3 děti. Často přednášejí o lásce, partnerských vztazích i o sexualitě. Společně se věnují přípravě mladých lidí na manželství formou malých společenství, která se scházejí v domácím prostředí vedoucího manželského páru (tzv. SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ - https://snoubenci.ascczech.cz)

2) KURZY ALFA PRO MLÁDEŽ, ANEB JAK HLÁSAT EVANGELIUM - P. Angelo Scarano a mladí lidé z farnosti Stodůlky a Kobylisy
Možná máme někdy pocit, že pro běžného mladého člověka je dnes křesťanství něčím vyčpělým a nezajímavým. Ale je to tak opravdu, nebo si to jen myslíme a je spíš problém v tom, že jim my křesťané nedokážeme naší víru přiblížit? Přemýšleli jste někdy o tom, jak oslovit vaše přátelé? Že to nejde? Před nějakou dobou se v Anglii objevil zajímavý projekt "Kurzy alfa". Existuje i jeho verze pro mladé lidi a ukazuje se jako výborná příležitost jak sdílet evangelium. Mnoho lidí, kteří touto aktivitou prošli, říká, že jim to otevřelo úplně nový pohled na křesťanství. Máte odvahu a chuť udělat něco pro lidi kolem vás? V sázce je možná víc, než si myslíme...

3) UKAZOVAT NA JEŽÍŠE JAKO JEHO MATKA - P. Jan Balík
Proč katolíci tak často mluví o Marii z Nazareta? Je to potřeba? V Bibli toho o ní přece zase tolik není. Proč se o Marii hovoří dokonce jako o "hvězdě nové evangelizace"? Jak se s Ježíšovou matkou více seznámit, jak využívat její přátelství, jak se stavět k Mariánským zjevením nebo jak najít cestu k modlitbě Růžence, o tom bude právě tento seminář.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. stál u zrodu ADCM v pražské arcidiecézi a 10 let vedl centrum života mládeže – Nazaret. Později zastával pozici ředitele Sekce pro mládež ČBK, na kterou se po 6 letech působení jako farář v Praze – Strašnicích před rokem znovu vrátil. Dlouhodobě se zabývá pastorální teologií, zejména pastorací mládeže. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem řady knih pro mladé.

4) YOU ON YOUTUBE - Tým Signaly.cz
Znáš Krista? A víš že většina (mladých) lidí ho nezná? Tak jdi a řekni jim o něm! Co třeba na YouTube! Chceš umět natočit dobré video a naučit se, jak jej sestříhat a upravit? To vše jednoduše a v programech, které jsou zdarma? Pak přijď na tento workshop.

5) GREGORIÁNSKÝ CHORÁL - Conventus Choralis a P. Martin Brousil
Conventus Choralis je otevřené společenství lidí z různých farností, různých generací, povolání a zájmů. Spojuje nás zájem o gregoriánský chorál. Ten je nejstarší dochovanou liturgickou hudbou. Nejsme ale tradicionalisté zahledění do minulosti, gregoriánský chorál chápeme jako věc současnou, přirozenou a živou. Zahrnuje skladby od jednoduchých opakujících se nápěvů žalmů po složité kusy – zpívat může v podstatě každý. Chorál není jen stará hudba, ale také styl modlitby a života. Vede ke ztišení, sjednocení, oproštění. Pracuje s dechem, hlasem a celým člověkem.

Martin Brousil působí jako kněz v Roudnici nad Labem. Ve zdejším bývalém klášteře poskytuje Conventu Choralis  zázemí a provází jej jako duchovní. Raději však zpívá než mluví.

6) VYTVOŘTE SI SVOU MOZAIKU! - Jana Höferová
Umění je prostředek, skrze který vede umělec dialog s divákem. Mozaika má v umění napříč tisíciletími svébytné postavení. Od období antiky, kdy díky trvanlivosti a odolnosti materiálu ovládla celé středomoří, zůstala i přes náročnost a nákladnost své tvorby aktivním uměním až dodnes. Tak mozaika byla a stále je pomocí při předávání křesťanské tradice.

Jana Höferová (*1985) je mozaikářka a historička dějin umění. V průběhu studia Dějin křesťanského umění na KTF UK se zaměřila na umění mozaiky, kterému se v praxi aktivně věnuje od roku 2005. Od té doby už proběhlo několik výstav jejich prací a různých větších realizací. V loňském roce obhájila diplomovou práci, zaměřenou na vývoj mozaikářské techniky napříč historií, a v rámci veletrhu Památky 2012 prezentovala poznatky o typologii, tvorbě a restaurování mozaiky.

7) JAK MLUVIT S NEVĚŘÍCÍMI O BOHU? - Miloš Rybička a Lucie Javorská
Diskusní workshop pro max. 20 lidí. Určitě se běžně setkáváte s vrstevníky, spolužáky, nevěřícími příáteli, kteří se leckdy naváží do vás a vaší víry. Co všechno bývá předmětem jejich dotazů, ba přímo výpadů? Jak s nimi můžeme vést opravdový dialog? Jaké jsou vaše zkušenosti? Diskusi povede Miloš s Lucií, sami jsou studenti VŠE, on pochází z katolické rodiny, ona uvěřila později v jedné z protestantských církví, což určitě zaručuje zajímavý pohled z obou různých stran. 

8) AŽ DO KONCE …  - s. Markéta Janovská
Kde všude máme být jako svědci Kristovi přítomni? Existují situace ve kterých se běžně nevyskytujeme, ale které jsou v životě člověka zásadní. Třeba místa, kde lidé zažívají mnoho bolesti nebo kde se ocitají tváří v tvář smrti. Jak těmto lidem zěvstovat Krista? Matka Tereza jedou řekla: "Milujte lidi a obracet je bude Bůh." O jedné z možných cest služby a lásky a s tím spojené předávání radostné zvěsti budeme mluvit na tomto semináři.

Markéta Janovská je sestra Boromejka, od roku 1991 pracuje v nemocnici Pod Petřínem také jako sestra zdravotní. Dlouho byla interním oddělení. Od ledna minulého roku pracuje na nově otevřeném oddělení paliativní péče. Zaměření tohoto oddělení je velmi blízké hospicové péči. Jsou zde převážně pacienti s nevyléčitelnými nemocemi nebo lidé umírající.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTY


fotbal, fotbálek (kalčo), volejbal, horolezecká stěna, ping pong, skate park

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUCHOVNÍ PROGRAM

  • svátost smíření - Máte obavy ze zpovědi? Využijte jedinečnou možnost slavit svátost smíření s knězem, který vám bude rozumět.
  • duchovní rozhovor - Kněží budou k dispozici nejen ke sv. smíření, ale také k rozhovoru o věcech, které vás trápí, nebo ve kterých byste potřebovali radu.
  • přímluvná modlitba - K dispozici bude několik dvojic zkušených lidí, za kterými můžete přijít s prosbou o modlitbu. Budou se s vámi a za vás modlit ve věcech, které vás tíží, nebo kter chcete Bohu odevzdat.
  • eucharistická adorace - od 15.30 do 16.15 bude v kostele vedená adorace, doprovázená unikátně gregoriánským chorálem.