PRVNÍ ODPOLEDNÍ BLOK (12.30 - 14.00)

V prvním odpoledním bloku se můžete setkat s velmi zajímavými osobnostmi a vybrat si ze 4 témat.
Každé z nich určitým způsobem souvisí s mottem letošního setkání.

"NOVÁ EVANGELIZACE A CYRIL S METODĚJEM"
Kardinál Dominik Duka

Letos si připomínáme výročí 1150. let od příchodu Cyrila a Metoděje. Dochází nám ale vůbec, jak zásadní mise to byla? Co všechno museli tito muži podstoupit a co všechno nám to přineslo? Možná nás to až překvapí. Ale co s nimi máme společného my? Možná bychom se divili. Podle slov našeho arcibiskupa Duky v současnosti zažíváme zápas, který není pouhou otázkou života církve, ale je součástí následujícího směřování celé naší společnosti v budoucích letech. Zůstává otázkou, zda se vrátíme zpět k „egyptským hrncům masa“ v nesvobodě, či půjdeme dál cestou svobody, do které nás uvedl Vykupitel Ježíš Kristus. Otec arcibiskup připomíná, že je to výzva k nám, mladým lidem, protože Ježíš volá každého z nás a bez našeho nasazení se nepodaří obnova místní církve pražské arcidiecéze v 21. století.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference. Je také předsedou správní rady Českého katolického biblického díla nebo členem Centra biblických studií. Je autorem mnoha knih, např. Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie atd. Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské Bible do češtiny. Minulý rok ho papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem.

NEKOMPROMISNÍ KŘESŤANSTVÍ (?)
Pavel Fischer

Ježíš říkal svým učedníkům, aby jejich slovo bylo ano, ano - ne, ne. Mnohdy máme dojem, že jako učedníci a svědkové Krista musíme být naprosto jednoznační a nekompromisní. Platí to tak ale vždy? Nebo jsou situace, kdy se bez kompromisu neobejdeme? Jaká dilemata nás mohou potkat ať už v běžném životě, nebo třeba v oblastech, kde my křesťané (církev) můžeme ovlivňovat společnost, tedy např. v oblasti politiky a veřejného života vůbec?

Pavel Fischer pochází z Prahy, je ženatý a má 4 děti. Osm let pracoval v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. Sedm let pak působil jako velvyslanec ve Francii, kde také obdržel významný Řád čestné legie. Kromě jiného se zabývá např. sociálním učením církve. Je velmi inspirativní osobností a dokáže poutavě mluvit o různých tématech.


EMOCE V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ
P. Michal Němeček

Evangelium je radostná zpráva. Neměli bychom se radovat? Proč jsou křesťané často tak zakabonění a bez „šťávy“? Jsou emoce něčím, co k naší víře nepatří? Bůh přece není závislý na našich pocitech. Emoce nejsou fakta - přichází a zas odchází. Nicméně s námi zásadně hýbou. Jak jim dát to správné místo v našem duchovním i běžném životě? Jak odlišit „bratrskou“ vlídnost od přetvářky a co dělat, když jsme ztratili schopnost spontánně se radovat?

P. Mgr. Ing. Michal Němeček, je knězem, působil např. ve farnostech Beroun a Dobříš. Před dvěma lety byl pověřen vedením pastoračního střediska Pražské arcidiecéze a převzal také roli Biskupského vikáře pro pastoraci. Rád se zabývá především liturgikou, ale mezi mladými lidmi je znám jako živý a inspirativní řečník.
 

FANDA NEBO HRÁČ…?
P. Zdenek Wasserbauer

Jsi ten, kdo jde do věcí naplno, nebo spíš pozoruješ? A co ve víře? Patříš k zástupu „Ježíšových sympatizantů“ nebo chceš být opravdový učedník? Co to vlastně znamená? Je Kristovým učedníkem každý křesťan? Skutečným učedníkem se může stát jen ten, kdo je ochoten vstoupit do úžasného vztahu s Kristem a odhodlat se tak pro opravdové a celý život naplňující dobrodružství. Pro něho pak víra nebude jen zvykovou záležitostí, která mu v mnoha ohledech komplikuje život a omezuje ho. Jen takový člověk se stane skutečným křesťanem a nakonec prožije věci, o kterých si ostatní mohou nechat jen zdát.

P. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.  vystudoval nejprve za totality vysokou školu zemědělskou. Filosofii a teologii studoval na Lateránské univerzitě v Římě a postgraduální studium v oboru spirituální teologie na Papežském institutu Teresianum. Deset let působil v pražském Arcibiskupském semináři jako spirituál, který má na starosti duchovní doprovázení seminaristů - budoucích kněží. Nyní působí jako farář Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech a je velmi oblíbeným kazatelem nejen mezi mladými lidmi.