Mottem akce je verš z Matoušova evangelia: "Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy..." (Mt 28:19).       Proto je program veden tématem hlásání víry - evangelizace. 

Věříme, že si vyberete z nabídky zajímavých témat, že pro vás různé části programu budou inspirací a impulsem pro váš život. Můžete také využít nabídky různých aktivit, které jsou pro vás připravené. Vrcholem (ačkoliv ne posledním bodem programu) bude společné slavení eucharistie s naším arcibiskupem Dominikem Dukou, který vás na Světový den srdečně zve a těší se na setkání s vámi. 

DOPOLEDNÍ PROGRAM                                                                                                                                           PRVNÍ ODPOLEDNÍ BLOK                                                                                                                                        DRUHÝ ODPOLEDNÍ BLOK                                                                                                                                      PODVEČERNÍ PROGRAM

 

 

 

 

 

  9.00  společný program v divadle
10.45  diskusní skupiny
11.30  oběd
12.30  první odpolední blok
14.00  druhý odpolední blok
16.30  slavení eucharistie
17.45  večeře
18.30  koncert "My Revolution" (CZ)